Vape en trendigare trend än e cigg


Vaporesso SWAG

Det talas mycket om intresset för vape och många försöker bilda sig en uppfattning. Om hur många användare som regelbundet använder vapes och e cigg. En bra källa till popularitet i förhållande till andra fenomen är att kika på hur trendigt själva terminologin är. Genomför man sådana undersökningar så kommer man att få ut sig kvantifierbara data som är lättare att tyda.

I ljuset av nya tobaksdirektivet

Som även omfattar alla former av e-cigg kan vi meddela att det har skett. En förändring i själva begreppen och hur användare använder e-ciggrelaterade ord. Förut var e-cigarett en ofta sökt term men den blev snabbt omsprungen av order och begreppet e-cigg. Dock så finns det en komplikation med ordet e-cigg eftersom e-cigg tolkas som e cigg med ett mellanslag. Data måste  av den anledningen användas och mätas på ett specifikt sätt. Dessa termer är ofta använda även idag men störst just nu är ordet vape. Från engelskans vaporizer som numera används flitigt även på svenska. Om vi spekulerar fritt så borde ordet vape användas mer bredsidigt eftersom det både kan innebär själva enheten alltså e-ciggen.

Det kan också betyda själva akten när en vape används


SMOK 220W Alien

och därtill så kan även e-juice omfattas av begreppet. Det blir såklart snurrigt men av allt att döma så är alla orden på stark uppgång. Och ett tydligt tecken på att e-ciggbranschen är på uppgång. Troligen i samma takt som intresset för vanliga cigg med torkad tobak är på nedgång. Värt att notera är även att det på senare tid uppkommit en rad andra nikotinersättningsprodukter. Likt snus som faktiskt inte innehåller tobak utan använder free base nikotin ungefär på samma sätt som en vape gör. Dessa har givetvis medfört att intresset för cigg dalar och det är ju inte särskilt konstigt. Eftersom cigg ger användaren en sån tydlig nedsättning av hälsan.